USPAC ALLIANZ: TANCADES ALTES PER ABRIL OBERTES PER 1 DE MAIG

Esteu aquí

2015

ASSEGURANÇA I.T.

BAIXES NO LABORALS 

USPAC - ALLIANZ

 

OBERTES ALTES MAIG 2015 a 31-12-2015

**FINS A 31-12-2015 PER SOL.LICITUDS REBUDES ABANS DEL 20-4-2015**

 

 

FULL D'AFILIACIÓ USPAC (CLICKA I DESCARREGA)

COMUNICAT PDF

En cas de Baixa(IT NO LABORAL):

1-omple el formulari

2-adjunta:

A)-el parte de baixa amb diagnòstic

B)- CÒPIA DNI

C)-JUSTIFICANT TITULARITAT C/C BANCARI (REBUT O SIMILAR)

-envia TOT PER EMAIL A jordi@ribalassegurances.com

FORMULARI COMUNICACIÓ BAIXES 2015 (CLICKA I DESCARREGA)

 

COBERTURA ÀLGIES: COBERTES AQUELLES AMB SÍMPTOMES OBJECTIUS MÈDICAMENT COMPROVABLE. (veure condicions)

 

DIES INDEMNITZABLES ANY: 40

EXEMPLE : UN MATEIX AGENT BAIXA DE 45 DIES (COBRES ELS 20 PRIMERS) DURANT 2015 TORNES A TENIR UNA BAIXA DE 50 DIES MÉS (COBRES ELS 20 PRIMERS)

TOTAL ANUAL: 90 DIES DE BAIXA INDEMNITZAT 40 DIES (20+20)

 

PAGAMENT DESDE EL PRIMER DIA

PERÒ CAL ESTAR MÍNIM 4 DIES DE BAIXA

DATA DE L'ALTA INCLOSA

 

 

 

 

 

ENVIA FULL DE DADES A:

uspac@uspac.cat o iltuspac@gmail.com

RECLAMACIÓ MÚTUA (ASEPEYO) PER

ACCIDENT/MALALTIA LABORAL

 

INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT

DOCUMENTACIÓ A EMPLENAR PER LA SOL.LICITUD DE REVISIÓ

OFICINA VIRTUAL DE RECLAMACIONS DE LA SS

 

 

INDISPOSICONS 100% SOU (INSTRUCCIÓ + RESOLUCIÓ 2014)

 

(RESOLUCIÓ DATES  ABSENCIES 2015)

 

 

DAD 83 (SOL.LICITUD DE MILLORA DEL COMPLEMENT PER INCAPACITAT TEMPORAL PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS

COMUNICAT INTERN: Gestió de les absències per motius de salut, l'assistència a consulta mèdica i lels accidents laborals sense baixa dels membres del cos de mossos d'esquadra a través del portal ATRI

 

MANUAL TRAMITACIÓ JUSTIFICANT ATRI

 

 

 

CONDICIONS:

 

0003 MOD.jpg

 

0004 MOD.jpg

 

CONDICIONAT COMPLERT

 

PREEXISTÈNCIES I ALTRES SITUACIONS SIMILARS:

 

CAS PRÀCTIC:

 

-AGENT AMB UNA PATÒLOGIA CRÒNICA : ASMA

PATEIX UNA AGUDITZACIÓ DE LA SEVA PATÒLOGIA, ATAC D'ASMA... PER LA SEVA ABSÈNCIA HAURIA DE TRAMITAR:

ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT DE DURADA MÀXIMA 3 DIES NATURALS PER MALALTIA CRÒNICA SENSE EFECTES RETRIBUTIUS.

 

 

 

EL MATEIX AGENT  PATEIX UNA PNEUMÒNIA...I LA BAIXA SUPERA ELS 3 DIES...

COBRARÀ DES DE EL PRIMER DIA

COMUNICAT INTERN: Gestió de les absències per motius de salut, l'assistència a consulta mèdica i lels accidents laborals sense baixa dels membres del cos de mossos d'esquadra a través del portal ATRI

 

MANUAL TRAMITACIÓ JUSTIFICANT ATRI

 

 

 

ALTRES OFERTES D'INTERÉS:

 

Catalunya,5 de Desembre  2014

 

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya

Apartat de correus, núm. 13  /  25080  Lleida (Catalunya)

  
uspac@uspac.cat  o  uspac2010@gmail.com   |   www.uspac.cat